بازی بولینگ کودکانه

4
فهرست مطالب

بولینگ

آنچه شما نیاز دارید : ۶ بطری آب ، نوار چسب، کاغذ و قلم
دستور العمل بازی :
میتوانید برای بازی بولینگ کودکانه از بطری های آب استفاده کنید. شش بطری آب را در انتهای اتاق پذیرایی یا نشیمن بگذارید. با استفاده از یک نوار پارچهای یا چسب، خط شروع بازی را مشخص کنید.
توپی متوسط که مناسب فضای داخل خانه باشد، بردارید.
میتوانید امتیاز هر فرد را یادداشت کنید تا در پایان برنده ی بازی مشخص شود. برای سخت تر کردن شرایط بازی بولینگ کوکانه  میتوانید به جای استفاده از بطری خالی از بطری های پر استفاده کنید.

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمایید.

Call Now Button