۱- دستگاه گوارش شیرخوار قبل از ۶ ماهگی بسیارنارس است و برای هضم و جذب موادغذایی غیر از شیر آمادگی ندارد .(به دلیل کمبود آنزیم آمیلاز و لیپاز)

۲- عدم تکامل عضلات حلق برای بلعیدن غذا و عدم تکامل زبان برای به عقب راندن غذا در دهان.

۳- شروع غذای کمکی قبل از ۶ ماهگی با بروز برخی بیماریها در بزرگسالی همراه است مثلاً بیماریهای تنفسی مثل آسم ، آلرژی های غذایی و اختلالات گوارشی .

۴- در ماههای اول زندگی مایل به مکیدن یک غریزه طبیعی در کودک است و حتی زمانی که کودک شیرخورده است و گرسنه نیست بازهم تمایل به شیر خوردن دارد .به همین دلیل امکان دارد اطرافیان به تصور اینکه او هنوز گرسنه است به او غذا بدهند.

۵- شروع زودرس غذای کمکی باعث اختلال در خواب شیرخوار شده و در نتیجه بی قراری او می شود.

۶- شروع زودرس غذای کمکی باعث کاهش مکیدن شیرخوار و در نتیجه کاهش ترشح شیرمادر می شود و در نتیجه شیرخوار از غذای اصلی خود که شیرمادر است محروم می شود.( قبل از یک سالگی غذای اصلی شیرخوار,شیر مادراست نه غذای کمکی)

۷- شروع زودرس مواد پروتئینی و غذای خانواده که حاوی نمک و ادویه می باشد به کلیه های شیرخوار آسیب می رساند.

Call Now Button