اتیسم در کودکان و ارتباط بین بدغذایی

اتیسم در کودکان و ارتباط بین بدغذایی

ارتباط بین بدغذایی و اتیسم در کودکان چیست؟ رفتارهای غیرعادی کودک حین غذا خوردن ممکن است یکی از علائم اولیه اتیسم در کودکان باشد: دکتر بهاره ایمانی می گوید: گرچه اغلب بچه هایی که بدغذا هستند مشکلی ندارند و از لحاظ پزشکی طبیعی هستند ولی بعضی از رفتارهای غیرعادی هنگام...
۵ جمله که نباید هرگز در هنگام غذاخوردن کودک تان بگویید.

۵ جمله که نباید هرگز در هنگام غذاخوردن کودک تان بگویید.

مقدمه ای بر جملاتی که هنگام غذاخوردن کودک نباید بگویید: صحبت هایی که شما در هنگام غذاخوردن کودک انجام می دهید به اندازه غذایی که برایش سرو می کنید اهمیت دارد. واکنش های منفی و صحبت های نادرست باعث می شود که کودکتان تجربه خوشایندی از غذا خوردن نداشته باشد. در پست های...
Call Now Button