دسته‌بندی: تغذیه کودکان

دکتر بهاره ایمانی، متخصص کودکان و نوزادان معتقد است که الگوهای تغذیه از یک سالگی به بعد شکل می گیرد و به مرور زمان همانند بزرگسالان می شود‌. رژیم غذایی خردسالان باید مواردی همچون تکامل سریع مغزی، رشد قدی، تکامل سیستم ایمنی و هم چنین انرژی لازم برای فعالیت بدنی او را تامین کند.

توصیه به والدین این است که بیشتر روی خودآگاهی و آموزش کودکان کار کنند نه محدودسازی. این یعنی شما باید در زمینه تغذیه، به کودکان خود آموزش دهید و از هر گونه کنترل کردن نیز دوری کنید.

Call Now Button