مشاهده آنلاین آموزش احیای تنفسی پایه در کودکان

مدرس وبینار: دکتر بهاره ایمانی 

متخصص کودکان و نوزادان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فلوشیپ تغذیه کودک از استرالیا

مدت زمان فیلم آموزشی: 1 ساعت و 33 دقیقه

Call Now Button