مشاهده آنلاین آموزش احیای تنفسی پایه در کودکان

مدرس وبینار: دکتر بهاره ایمانی  | متخصص کودکان و نوزادان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فلوشیپ تغذیه کودک از استرالیا

مدت زمان فیلم آموزشی: 1 ساعت و 33 دقیقه

Call Now Button