دکتر بهاره ایمانی

دکتر بهاره ایمانی

متخصص کودکان و نوزادان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای مدرک تخصصی تغذیه کودکان از استرالیا

درباره دکتر بهاره ایمانی

خانم دکتر بهاره ایمانی در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب تخصص اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدند.

از سوابق علمی ایشان میتوان عضویت در هیئت علمی بیمارستان قائم، دکتر شیخ و امام رضا (ع) نام برد.

ایشان برای اولین بار در  ایران موفق به مشارکت در ارائه و طراحی سیستم غربالگری کودکان بستری در بیمارستان وزارت بهداشت و درمان شدند.

دکتر بهاره ایمانی در سال 1398 موفق به کسب مدرک تخصصی تغذیه کودکان از ملبورن استرالیا شدند و اکنون در سمت استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به فعالیت هستند.

محصولات آموزشی

وبینار تغذیه به روش BLW

فیلم آموزشی تغذیه کودک به روش BLW

فیلم آموزشی رفع مشکلات تغذیه کودکان و روشهای درمان بدغذایی کودک

فیلم آموزشی رفع مشکلات تغذیه ای و درمان بدغذایی در کودکان

تغذیه تکمیلی کودکان 4 تا 18 ماهه

فیلم آموزشی روشهای صحیح تغذیه تکمیلی کودکان

کارگاه آنلاین احیا تنفسی پایه در کودکان

فیلم رایگان آموزش احیای تنفسی پایه در کودکان

مشاوره تخصصی تغذیه کودکان

کودکان کمتر از یک سال

مشاوره تغدیه کودک

درمان بدغذایی 

برنامه تغذیه 

افزایش وزن

کودکان بین یک تا دو سال

مشاوره بدغذایی کودک

درمان بدغذایی 

برنامه تغذیه 

افزایش وزن

کودکان بیشتر از دو سال

برنامه تغدیه کودک

درمان بدغذایی 

برنامه تغذیه 

افزایش وزن

Call Now Button