بازی سیب زمینی داغ

بازی سیب زمینی
فهرست مطالب

سیب زمینی داغ

آنچه شما نیاز دارید : موسقی ، سیب زمینی یا توپ
دستورالعمل بازی :
از بچه ها بخواهید به صورت دایره وار روی زمین بنشینند. آهنگی پخش کنید و یک سیب زمینی یا توپ به بچه ها بدهید و بخواهید با تمام سرعت آن را دست به دست کنند. به محض تمام شدن آهنگ،
بازیکنی که سیب زمینی در دستش باشد باید از حلقه ی بازی خارج شود. این بازی سیب زمینی را آنقدر ادامه دهید تا تنها یک نفر باقی بماند. او برنده ی بازی است.این بازی هم لازم نیست تعداد زیاد باشد یک خانواده ۴نفری قادر به انجام بازی خواهند بود.

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمایید.

Call Now Button