راهی ساده برای تخمین وزن کودکان

راه ساده و عملی برای تخمین وزن کودکان
فهرست مطالب

راهی ساده برای تخمین وزن کودکان
عکس سمت چپ سن کودک (به سال) و عکس سمت راست وزن نرمال کودک است.
شما می توانید با این روش ببینید وزن کودکتون در محدوده طبیعی هست یا نه؟

البته همون طور که در پست های قبلی گفتم روند وزن گیری یا منحنی رشد جهت ارزیابی وضعیت کودک برای ما مهم تر است‌.

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمائید.

dr.baharehimani

برای دیدن پست های بیشتر وبلاگ کلیک کنید.

Call Now Button