9 کاری که نوپایان دوست دارند انجام بدهند!

9 کاری که نوپایان دوست دارند انجام دهند

فهرست مطالب

9 کاری که نوپایان دوست دارند انجام بدهند!

آنها دوست دارند همه چیز را کشف کنند.
1-آنها دوست دارند همه چیز را کشف کنند.

آنها صبر ندارند همه چیز را همین حالا می خواهند.
2-آنها صبر ندارند همه چیز را همین حالا می خواهند.

دوست دارند کارهایشان را خودشون انجام دهند.
2-آنها صبر ندارند همه چیز را همین حالا می خواهند.
آنها دوست دارند چیزهای جدید یاد بگیرند.
4-آنها دوست دارند چیزهای جدید یاد بگیرند.
5-نوپایان دوست دارند به روشهای مختلف احساساتشان را نشان دهند.
آنها دوست دارند به شما کمک کنند.
6-آنها دوست دارند به شما کمک کنند.
آنها محبت فیزیکی دوست دارند (در آغوششان بگیرید)
7-آنها محبت فیزیکی دوست دارند (در آغوششان بگیرید)
نوپایان دوست دارند چیزهایی که می‌خواهند برایشان آماده کنید.
8-نوپایان دوست دارند چیزهایی که می‌خواهند برایشان آماده کنید.
آّنها عشق و محبت شما را می‌خواهند.
9-آّنها عشق و محبت شما را می‌خواهند.

 

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمائید.

dr.baharehimani

برای دیدن پست های بیشتر وبلاگ کلیک کنید.

مقالات مرتبط دانشنامه

Call Now Button