۹ کاری که نوپایان دوست دارند انجام بدهند!

آنها دوست دارند همه چیز را کشف کنند.

۱-آنها دوست دارند همه چیز را کشف کنند.

آنها صبر ندارند همه چیز را همین حالا می خواهند.
۲-آنها صبر ندارند همه چیز را همین حالا می خواهند.

دوست دارند کارهایشان را خودشون انجام دهند.

۲-آنها صبر ندارند همه چیز را همین حالا می خواهند.

آنها دوست دارند چیزهای جدید یاد بگیرند.

۴-آنها دوست دارند چیزهای جدید یاد بگیرند.

۵-نوپایان دوست دارند به روشهای مختلف احساساتشان را نشان دهند.

آنها دوست دارند به شما کمک کنند.

۶-آنها دوست دارند به شما کمک کنند.

آنها محبت فیزیکی دوست دارند (در آغوششان بگیرید)

۷-آنها محبت فیزیکی دوست دارند (در آغوششان بگیرید)

نوپایان دوست دارند چیزهایی که می‌خواهند برایشان آماده کنید.

۸-نوپایان دوست دارند چیزهایی که می‌خواهند برایشان آماده کنید.

آّنها عشق و محبت شما را می‌خواهند.

۹-آّنها عشق و محبت شما را می‌خواهند.

 

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمائید.

dr.baharehimani

برای دیدن پست های بیشتر وبلاگ کلیک کنید.

Call Now Button