بازی شنوایی

بازی شنوایی
فهرست مطالب

بازی اول : بازی شنوایی
آنچه شما نیاز دارید : بسیاری از وسایل که دارای صدای مجزا و واضحی هستند.
دستورالعمل بازی :
دسته ای از وسایل با صداهای متمایز و خاص مثل شانه، بشقاب یا قابلمه، کتاب، خودکار، بطری، اسباب بازی، ساعت و غیره جمع آوری کنید. وسایل را روی میز قرار دهید و از کودک بخواهید که یک صدا یا موسیقی با آنها ایجاد کند. سپس وسایل را کنار بگذارید و از کودک بخواهید به طرف دیگر برود و یا چشم هایش را ببندد.سپس یک وسیله را انتخاب کنید و با آن صدایی ایجاد کنید.

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمائید.

dr.baharehimani

برای دیدن پست های بیشتر وبلاگ کلیک کنید.

Call Now Button