جست و جو

محصولات آموزشی رایگان

احیا تنفسی پایه در کودکان

فیلم رایگان آموزش احیای تنفسی پایه در کودکان

(احیای قلبی ریوی پایه در کودکان تا زمان رسیدن اورژانس)

این آموزش مهم را برای همه ارسال کنید. با این کار شاید باعث نجات جان یک انسان باشید.

کتاب رایگان برای پیشگیری از حوادث در کودکان

۳ کتاب رایگان برای پیشگری از حوادث در کودکان

در گذشته، آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس، اقبال، قضا و قدر نقش پررنگی قائل بودند!

در حالی که امروز میدانیم، همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند.

لیست کتب:

  • مراقبت از کسانی که دوستشان داریم (ویژه والدین)
  • من قهرمان ایمنی هستم (ویژه کودکان)
  • بچه های کوچک، آسیب های بزرگ (ویژه مربیان)

پاسخگوی سوالات شما هستیم

نوبت دهی تلفنی پاسخگویی در اینستاگرام