برچسب: مشاور تغذیه

تغذیه و پیشگیری از بیماریهای تنفسی

تغذیه و پیشگیری از بیماریهای تنفسی

اهمیت اصول تغذیه و پیشگیری از بیماریهای تنفسی امروزه اثبات شده است. ویتامینها، املاح و مواد غذایی متعددی در تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله

Call Now Button